Søke plass?


Ønsker du å søke plass, finner du søknadsskjema ved å gå inn på nettsidene til Drammen kommune eller ved å følge denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=815&ouref=0602ikk
Helleristningen Barnehage


Helleristningen 45,
3038 Drammen

Tlf: 416 90 805

helleristningen.barnehage
@ebnett.no
Vi er en PBL-barnehage!